Werkervaringsplek 2e spoor

Bevind je je in het 2e spoortraject en zoek je, eventueel samen met je re-integratiecoach en of je werkgever, een plek om weer ervaring op te doen. Wij hebben een rustige plek te bieden waar er “op maat” met jou gekeken kan worden wat je belastbaarheid is en -of- en hoe er een opbouw mogelijk is. Afhankelijk van jouw begeleidingsvraag hebben zijn er diverse mogelijkheden. Te denken valt aan activiteiten in het groen, als aan stichting ondersteunende werkzaamheden.  Kandidaten met begeleidingsvragen die je voorgingen kwamen na een Burn-out, Niet aangeboren hersenletsel, postnatale depressie, ernstig verlies of ziekte.  Aan de werkervaringsplaatsing zijn kosten voor begeleiding verbonden.

Wil je met ons komen praten, alleen of met de werkgever/ re-integratiecoach, mail naar ons. Info@buitenleeft.nl. We willen je graag ontmoeten.