Visie stichting BuitenLeeft

De stichting wil een ontmoetingsplek creëren waar volwassenen en kinderen de positieve effecten van de natuur op hun gezondheid kunnen ervaren en zich daardoor kunnen ontdoen van fysieke of psychische lasten. Maar waar zij ook leren voor zichzelf te zorgen en voor de omringende natuur.

Bij BuitenLeeft draait alles om de relatie tussen mens en natuur. Onze filosofie is: ‘Van buiten word je beter’.

Vijf pijlers vormen het fundament van stichting BuitenLeeft: Groen geneest, Groen geoogst, Groen verbindt, Groen verduurzaamt en Groen rendeert. Het is de grondslag van onze activiteiten.

Groen geneest

Van buiten word je beter. BuitenLeeft biedt een plek waar je met je handen in de grond kunt wroeten, waar je planten kunt zaaien, zien groeien en oogsten. Maar waar je ook gewoon kunt genieten en ontspannen, of kunt herstellen van een moeilijke periode in je leven, al dan niet in contact met anderen. Uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat natuur gezond is voor mensen. Een groene omgeving biedt rust, maakt het hoofd leeg en nodigt uit tot bewegen. Mensen met depressies, burn-out of traumatische ervaringen hebben baat bij de lichamelijke inspanning in de buitenlucht en het daadwerkelijk met de handen in de aarde werken.

Groen geoogst

Weet wat je eet. BuitenLeeft is een initiatief van stadslandbouw. In de zelfoogsttuin integreren wij de productie van groenten, fruit en bloemen, de verwerking en de verkoop op één plek. Kleinschalig, dicht bij de burger en vanuit biologisch-dynamische teeltprincipes. Wij willen volwassenen en kinderen weer verbinden met de productie van hun eigen eten door samen met hen in de moestuin te werken.

Groen verbindt

Samen schoffelen schept een band. Stadstuinderij BuitenLeeft is een groene ontmoetingsplek waar een ieder er toe doet, en waar de binding met de natuur en met andere mensen wordt versterkt. Het maakt dan niet uit of je jong of oud bent, allochtoon of autochtoon, arm of rijk: werkend in de tuin kun je interesses delen en is iedereen gelijk. BuitenLeeft biedt eveneens de mogelijkheid om met lotgenoten in contact te komen. Dat ziet BuitenLeeft als de meest sociale steun in de verwerking van onmetelijk verlies.

Groen verduurzaamt

De kringloop zoveel mogelijk benutten. In de zelfoogsttuin wordt geteeld met aandacht voor het bodemleven. Dus geen toepassing van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Als je uitgaat van goede groeiplaatsomstandigheden zorgt het natuurlijke systeem zelf voor de oplossing. Wij maken daarom onze eigen compost, hergebruiken onze materialen en planten zo veel mogelijk.

Groen rendeert

Groen is win-win. BuitenLeeft is een stichting die naar buiten treedt als een duurzame, sociale onderneming waarin meervoudige en collectieve waarde-creatie centraal staat. Dat betekent dat behalve de economische waarde onze activiteiten eveneens sociale, educatieve en ecologische waarden opleveren voor de samenleving. Om BuitenLeeft financieel rendabel te maken, hebben we functies gestapeld en als initiatiefnemers de handen ineengeslagen. Met inkomsten uit het therapeutisch centrum en de zelfsoogsttuin zijn wij instaat duurzaam te kunnen blijven bestaan. 

Jaarcijfers

2016