Steun BuitenLeeft

Vindt jouw organisatie/bedrijf de natuur ook belangrijk? Verbind je dan aan stichting BuitenLeeft. Wij staan open voor jouw ideeën en willen graag samen met jou de mogelijkheden hiervoor verkennen.

Draag je ons initiatief een warm hart toe? Doneer dan minimaal € 15,00 op bankrekening NL89RABO0136143288 ten name van Stichting BuitenLeeft o.v.v. Donatie BuitenLeeft. 

BuitenLeeft dankt de volgende organisaties voor hun bijdrage aan ons initiatief: