Steun BuitenLeeft

Vindt jouw organisatie/bedrijf de natuur ook belangrijk? Verbind je dan aan stichting BuitenLeeft. Wij staan open voor jouw ideeën en willen graag samen met u de mogelijkheden hiervoor verkennen.

Draag je ons initiatief een warm hart toe? Doneer dan minimaal € 15,00 op bankrekening NL89RABO0136143288 ten name van Stichting BuitenLeeft o.v.v. Donatie BuitenLeeft. 

BuitenLeeft dankt de volgende organisaties voor hun bijdrage aan ons initiatief: