Therapie

De therapie biedt hulp aan mensen zoals jij en ik die iets vervelends hebben meegemaakt. Dagelijks zijn er mensen die geconfronteerd worden met een schokkende gebeurtenis. Het overlijden van een dierbare, een overval waarbij ze betrokken zijn, geweld op straat of tijdens werk zijn hiervan enkele voorbeelden. Opvang is vanaf het eerste moment van groot belang. Dat is in Nederland goed geregeld. Maar als je een dergelijke gebeurtenis hebt meegemaakt, wordt het later vaak stil om je heen. In die stilte stoppen de beelden van de akelige ervaringen niet. Dit kan leiden tot volledig of gedeeltelijk ziekteverzuim, zoals bij 70 % van de mensen met complexe rouw. Gemiddeld verzuimen zij 170 dagen. 

BuitenLeeft biedt in deze situaties drie maanden dagopvang in een natuurlijke omgeving. Een plek waar je tot jezelf kunt komen en met anderen je ervaringen kunt delen. Dit kan met lotgenoten en met professionele hulpverleners. Het is daarnaast mogelijk om in de tuin of in de kas te werken. Ervaren therapeuten bieden programma´s aan die je helpen de gebeurtenis een plek te geven en orde in de innerlijke chaos te scheppen.

 Het hulpaanbod ziet er als volgt uit:

 • Individuele therapie op basis van de uitgangspunten van Elisabeth Kübler Ross en de Verlieskunde, waarbij voor iedere cliënt een individueel behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan is erop gericht om de cliënt te ondersteunen in het, zo snel en verantwoord als mogelijk, weer op orde brengen van je privé- en/of werksituatie.

 • Groepstherapie en lotgenotencontact waar in een ondersteunende en veilige context recht wordt gedaan aan de verwerking van het verlies als gevolg van de gebeurtenis.
 • Diverse methodieken, zoals:
  • EMDR, een methodiek voor de verwerking van traumatische beelden
  • Kunstzinnige therapie (schilderen, boetseren, beeldhouwen, e.d.)
  • Werken met rituelen
 • Re-integratie naar de werksituatie, waarbij in samenwerking met de werkgever gekeken wordt naar hervatting van de eigen functie of naar (tijdelijk) aangepast werk.
 • Werken in het groen om het hoofd leeg te maken.